Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

"Wakacje u siebie"

Realizowany projekt polegał na organizacji półkolonii letniej dla 16 dzieci z sołectwa Barnimie w wieku 5-12 lat, w okresie od 1 do 26 sierpnia 2016 roku. Zajęcia ( w tym również z tenisa ziemnego) realizowane są na terenie gminy, 5 dni w tygodniu pod opieką wykwalifikowanego opiekuna oraz wolontariuszy ( rodziców i dziadków).

Realizowany projekt polegał na organizacji półkolonii letniej dla 16 dzieci z sołectwa Barnimie w wieku 5-12 lat w okresie od 1 do 26 sierpnia 2016 roku. Zajęcia ( w tym również z tenisa ziemnego) realizowane są na terenie gminy 5 dni w tygodniu pod opieką wykwalifikowanego opiekuna oraz wolontariuszy ( rodziców i dziadków). Celem podjętych działań było również: zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nawiązanie znajomości w grupie rówieśniczej, zachęcenie do wspólnych międzypokoleniowych form aktywnego wypoczynku , poznanie najbliższego otoczenia- atrakcji turystycznych na terenie gminy Drawno.