Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

"Każdy może zostać wolontariuszem"

W ramach projektu promowana została idea wolontariatu przede wszystkim w szkołach mieszczących się na terenie Koszalina, poprzez spotkania z młodzieżą oraz przygotowane materiały informacyjno-promocyjne. W maju i czerwcu odbyły się prelekcje dla młodzieży szkolnej, w których uczestniczyło ponad 200 osób. Głównym trwałych rezultatem podjętych działań jest utworzenie profesjonalnego punktu pozyskiwania wolontariuszy, w którym będzie promowana również idea hospicyjna.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy jako wyposażenie utworzonego punktu pozyskiwania wolontariuszy, koszulki dla wolontariuszy oraz przygotowano materiały promujące ideę wolontariatu.Celem podjętych działań jest pozyskanie wolontariuszy, którzy zaangażują się w działania na rzecz osób chorych, poczują satysfakcję z niesienia pomocy innym, dobrze wykorzystają czas wolny i wykorzystają własne zdolności w różnych dziedzinach.