Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

„Chodzę poprawną techniką Nordic Walking”

Celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu poprzez naukę poprawnego chodzenia z kijkami Nordic Walking w powiecie choszczeńskim. W ramach dofinansowania zakupiony został między innymi niezbędny sprzęt sportowy ( 23 komplety kijków).

Łącznie z przeprowadzonych treningów skorzystało 51 osób z trzech gmin: Choszczno, Drawno i Recz. Podczas organizowanych treningów zapewniona była opieka instruktorów. Popularność treningów znacząco wzrosła i po zakończeniu realizacji projektu treningi są prowadzone również w 3 pozostałych gminach powiatu choszczeńskiego.