Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Terapia zajęciowa nauką życia i drogą do integracji.

Projekt skierowany został do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z Drawska Pomorskiego. Przeprowadzone zostały warsztaty szycia przedmiotów użytkowych i zabawek oraz warsztaty kulinarne z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania. Realizowane działania umożliwiły pełnienie ról społecznych i nabywanie umiejętności praktycznych.

Projekt skierowany został do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z Drawska Pomorskiego. Przeprowadzone zostały warsztaty szycia przedmiotów użytkowych i zabawek oraz warsztaty kulinarne z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania. Realizowane działania umożliwiły pełnienie ról społecznych, nabywanie umiejętności praktycznych. Dzięki przedsięwzięciu poszerzono ofertę terapii zajęciowej o zajęcia krawieckie na specjalistycznej maszynie do szycia, nastąpiła integracja środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi.