Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

EduAkcja artystyczna- zajęcia kreatywne dla dzieci w Pałacu pod Globusem

Projekt miał na celu aktywizację kulturalną i rozbudzenie postaw twórczych dzieci w wieku 5-12 lat, które w okresie wakacyjnym z uwagi na brak możliwości i środków pozostały w miejscu zamieszkania. Zorganizowane zostały 4 bloki zajęć warsztatowych o charakterze edukacyjno -artystycznym. Każdy z bloków składał się z części muzycznej i kreatywnej.

Projekt miał na celu aktywizację kulturalną i rozbudzenie postaw twórczych dzieci w wieku 5-12 lat, które w okresie wakacyjnym z uwagi na brak możliwości i środków pozostały w miejscu zamieszkania. Zorganizowane zostały 4 bloki zajęć warsztatowych o charakterze edukacyjno -artystycznym. Każdy z bloków składał się z części muzycznej i kreatywnej. Efektem pracy uczestniczek i uczestników warsztatów były własnoręcznie wykonane kostiumy, rozwijane zostały w ramach zajęć talenty i zainteresowania.