Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

"Gliniany zakątek- warsztaty ceramiczne w Bobolicach"

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobolice. Głównym jego celem było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku szkolnym poprzez działalność plastyczną.

W ramach realizacji projektu odbywały się warsztaty ceramiczne z podziałem na dwie grupy wiekowe, które były prowadzone przez wolontariuszki. Uwieńczeniem realizowanych warsztatów była wystawa prac wykonanych przez uczestniczki i uczestników oraz pokaz wyrobów glinianych na kole garncarskim podczas Jarmarku w Bobolicach.