Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Razem rozbudujemy plac zabaw w Czarnowęsach

Projekt realizowany był przez grupę nieformalną i obejmował zakup i montaż huśtawek, przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz dokonanie nasadzeń. W wyniku realizacji działań w miejscowości Czarnowęsy powstało bezpieczne, atrakcyjne i estetyczne miejsce zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań dla ich opiekunów.

Ważnym efektem realizacji projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców wsi, wzbudzenie wiary we własne możliwości i poczucia sprawstwa. Nastąpiła również integracja mieszkańców wsi biorących udział w planowaniu i wykonywaniu działań projektowych.