Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Zakup i montaż sprzętu małej siłowni terenowej.

Projekt skierowany był do mieszkańców oraz turystów odwiedzających miejscowość Sielsko i obejmował zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: narciarz i wioślarz. Realizatorem działań była grupa nieformalna pod opieką stowarzyszenia "Nasza Kraina Sielsko"

W wyniku realizacji projektu na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym "Sadzawka" w Sielsku zamontowano urządzenia małej siłowni terenowej/ wioślarz i narciarz. Rezultatem podjętych działań jest poszerzenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Zakupione urządzenia mają za zadanie podnieść sprawność fizyczną i kondycję mieszkańców oraz uatrakcyjnić Sielsko.