Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Celem projektu realizowanego przez grupę nieformalną było pobudzenie integracji i aktywizacji mieszkańców Tychowa, poprzez zainicjowanie budowy kompleksu o charakterze rekreacyjnym, sportowym i edukacyjnym.

W wyniku podjętych działań w ramach przyznanej mikrodotacji zbudowana została wiata, wraz ze stołami i ławkami. W działania zaangażowanych było wielu mieszkańców. W trakcie trwania projektu prowadzone były również spotkania integracyjne i edukacyjne oraz zorganizowano festyn rodzinny.