Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Akcja Cooltura!

Towarzystwo Inicjatyw Pozytywnych Społecznie "TIPS" jako młoda organizacja otrzymała mikrodotację, dzięki której wzbogaciło ofertę spędzania czasu wolnego młodzieży oraz członków Klubu Seniora.

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Świdwin i obejmował organizację i przeprowadzenie: warsztatów artystycznych, integrujących mieszkańców, organizację spotkań międzypokoleniowych, organizację Pleneru Sztuki, wystawę prac uczestników. Powyższe działania miały na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz aktywizację kulturalną młodzieży, seniorów i rodzin z terenu gminy Świdwin, rozwijanie postaw twórczych, integrację międzypokoleniową, budowanie relacji sąsiedzkich.