Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Super dzień z atrakcjami- integracja i zabawa na całego.

Projekt grupy nieformalnej posiadającej opiekuna w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dofinansowania wyniosła 3772,16 zł.

Celem projektu była pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, zorganizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem była także promocja kultury regionu turystyki i krajoznawstwa, a także integracja dzieci i młodzieży z Nowogardu i okolicznych wsi poprzez zorganizowanie wycieczki do Trzebiatowa.