Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Stworzenie przez dzieci ze świetlicy środowiskowej makiety wybranego nieistniejącego zabytku Szczecina

Projekt realizowała grupa nieformalna posiadająca opiekuna w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dofinansowania 4950.

Projekt miał na celu, poprzez przeprowadzenie warsztatowej edukacji historycznej połączonej z działaniami twórczymi pokazanie Szczecinianom możliwości wprowadzenia do przestrzeni miejskiej ciekawych obiektów związanych historycznie z miejscami, w których się znajdują. W ramach projektu przeprowadzono 2 warsztaty, dla grupy 30 wychowanków świetlicy środowiskowej „Promyczek”, w wyniku których powstała makieta nieistniejącego już zabytku Szczecina.