Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

W Świecie Legend Pomorza Zachodniego

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dofinansowania 5000 zł.

Projekt miał na celu wyrównanie szans dzieci z rodzin o trudnej sytuacji społecznej, materialnej oraz tworzenie im warunków i możliwości do rozwoju zainteresowań i pasji poprzez udział w warsztatach plastycznych i teatralnych. W trakcie odbyły się 2 spotkania z pasjonatami historii Pomorza i Nowogardu, którzy przekazali część swej wiedzy dzieciom i wszystkim słuchaczom, wzbogacając ich świadomość obywatelską i wiedze na temat „małej ojczyzny”.