Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Sportowy Trzciniec

Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji nieformalnej. Kwota dofinansowania 5000 zł.

Głównym celem projektu była integracja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z sołectwa Trzciniec, jak również stworzenie okazji do pracy w grupach w różnym przedziale wiekowym. Stworzenie miejsca do uprawiania sportu i organizacja zajęć sportowych pozytywnie przyczyniła się do większej integracji środowiska lokalnego poprzez wspólne spędzanie czasu w sposób zdrowy i aktywny.