Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

NieAktor Tworzy Kulturę

Projekt realizowany przez grupę nieformalną posiadającą opiekuna w postaci organizacji pozarządowej. Kwota dofinansowania: 5000 zł.

Projekt wspierał budowanie integracji lokalnej i społecznej 20 mieszkańców w wieku 10- 75 lat dzielnicy Śródmieście-Szczecin i Brzezna, w tym osób z rodzin biologicznych i zastępczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas prawie codziennie odbywających się regularnych prób teatralnych, NieAktorzy przystąpili do poznania tajników sztuki aktorskiej, ćwiczyli swoją wyobraźnie, plastykę, pamięć, panowanie nad swoim ciałem, głosem, dykcją, emocjami. Realizacja projektu trwała 49 dni i zakończyło ją wystawienie 2 spektakli: „Stella Walewska” i „Próby”.