Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Seniorzy w akcji

Projekt zrealizowała młoda organizacja pozarządowa. Kwota dofinansowania 5000 zł.

Realizacja działań projektowych miała na celu rozwój młodego Stowarzyszenia , które chciało poszerzyć swoją działalność o cykle wykładów i seminariów dot. różnych dziedzin życia społecznego, kulturowego i zdrowotnego. Efektem był zakup sprzętu, który wspomoże organizację w przeprowadzaniu wykładów: pokazywania i rozpowszechniania nowych wiadomości, filmików instruktarzowych, które mają na celu edukowanie i uświadamianie osobom starszym praktycznych zachowań np. prelekcje z policją, z różnymi specjalistami lekarzami, dietetykami.