Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

"Przystanek Niepodległość"

Projekt zrealizowała grupa nieformalna bez patrona kwota dofinansowania 4921,69

Projekt pt. "Przystanek Niepodległość" miał na celu kształtowanie postawy aktywnego obywatela i patrioty mającego poczucie wpływu na życie publiczne oraz wzmacnianie więzi z narodem i jego historią. W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane: gra miejska pod hasłem "Droga do Niepodległości", Przegląd Piosenki Patriotycznej pt. „W duszy gra nam Niepodległa”, konkurs literacki pt. "Życzenia dla Polski" oraz warsztaty szachowe pt. „Józef Piłsudski też grał w szachy”. W ten sposób uświetnili obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.