Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Wiosna Seniora

Projekt zrealizowała grupa nieformalna bez patrona. Kwota dofinansowania 5000 zł.

Projekt miał na celu aktywizację oraz przeciwdziałanie marginalizacji seniorów w małej miejscowości Karlino poprzez zajęcia edukacyjne z Ekonomii, podstaw obsługi komputera. Efektem było założenie i prowadzenie przez seniorów z w.w. miejscowości KLUBU SENIORA