Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Skrzynka Festynka

Projekt zrealizowała grupa nieformalna bez patrona. Kwota dofinansowania 4999,49 zł.


Celem grupy nieformalnej była integracja społeczeństwa młodego Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie.  Rezultatem był zakup rozdzielni elektrycznej oraz Festyn pod tytułem "Poznaj bliżej swoich sąsiadów".