Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Dobre praktyki rodzinne wspierające więzi rodzic-dziecko

Projekt zrealizowała młoda organizacja pozarządowa. Kwota dofinansowania 4998,50 zł.

Realizacja działań projektowych miała na celu poprawę relacji rodzic-dziecko. Efektem, było zorganizowanie cyklu spotkań integracyjno-sportowych oraz warsztatów. Głównymi odbiorcami były dzieci niepełnosprawne ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami zachowań społecznych oraz ich rodziny.