Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Słowo rodzi się z dźwięku

Projekt zrealizowała młoda organizacja pozarządowa. Kwota dofinansowania 4999,99 zł.

Realizacja działań projektowych miała na celu rozwój młodego Stowarzyszenia , poprzez zakup sprzętu do nagłośnienia. Efektem były działania rozrywkowo-kulturalne organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz z małych społeczności m.in. Szpital Wojewódzki w Koszalinie