Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 2 sierpnia 2021 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

 Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać do dnia 2 sierpnia 2021r. do godz. 15.30 na adres mailowy  fio2020@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE NOWEFIO”.

W skład KOW wchodzić będą uprawnieni przedstawiciele Operatora, organizacji pozarządowych, znający specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych, autorytety znające specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych. KOW powołana będzie przez Prezesa Zarządu. Dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane członków Komisji oceniających poszczególne wnioski, zostaną utajnione.

  

„Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”
A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023