Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018”. W konkursie 2019 do rozdysponowania jest 56 mikrodotacji w łącznej kwocie 270 tys. zł.

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018”. W konkursie 2019 do rozdysponowania jest 56 mikrodotacji w łącznej kwocie 270 tys. zł. Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Dla powiatów- białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalina: wnioski-mikro2018@karrsa.pl w nieprzekraczalnym terminie: 15.03.2019, godzina 15:30 2.Dla powiatów- wałeckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, łobeskiego: mikro2018@ndsfund.org w nieprzekraczalnym terminie: 15.03.2019, godzina 15:30 Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową odpowiedniego Operatora. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. W temacie wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018”. Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku. Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone. Niezbędne materiały do pobrania w zakładce -> DOKUMENTY