Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Nabór uzupełniający FIO

Nabór uzupełniający FIO

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROJEKTU MIKRODOTACJE 2018 powiaty:wałecki, świdwiński, szczecinecki, drawski, łobeski Informujemy, że od dnia 04.09.2018 do 21.09.2018 do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający dla: Młodej organizacji pozarządowej, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.1), która prowadzi działania na terenie jednego z powiatów objętego programem: wałeckim, świdwińskim, szczecineckim, drawskim, łobeskim; Grupy nieformalnej z Patronem, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.2), w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów objętego programem: wałecki, świdwiński, szczecinecki, drawski, łobeski. Komisja Oceny Wniosków zbierze się w terminie 24-28.09.2018. Termin realizacji projektów: od 01.10.2018 do 10.12.2018. Minimalna długość realizacji projektu wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy. Po wypełnieniu wniosku, należy zapisać go w formacie .pdf , przesłać w formie elektronicznej na adres: mikro2018@ndsfund.org (pkt. 6.1.2. oraz 6.1.3.) w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2018 do godz. 15:30. W tytule maila należy wpisać : „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018 ”. Aktualny Regulamin i wniosek w zakładce dokumenty.