Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

UWAGA! Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z Narodowym Instytutem Wolności, wprowadzono  zmiany w Regulaminie Konkursu.

WAGA! Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z Narodowym Instytutem Wolności, wprowadzono  zmiany w Regulaminie Konkursu.
Zmianie uległy pkt. 7.4.2 oraz 7.4.3.
Od teraz mogą Państwo otrzymać dodatkowe punkty strategiczne również za projekty, które skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Do wniosku zależy dołączyć oświadczenie (zał. nr. 10 do Regulaminu Konkursu).


Zaktualizowana dokumentacja pod linkiem: http://karrsa.eu/2018/08/przedluzenie-terminu-skladania-ofert-w-projekcie-mikrodotacje-2018/