Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020 Priorytet I

PROJEKT REALIZOWANY OD 1 CZERWCA 2014 DO 30 LISTOPADA 2016 ROKU

CO OFERUJEMY:


paper-bag

Wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego


Gift-Box

Mikrogranty w kwocie do 5000 zł
 


DLA KOGO:


Compas

Młode organizacje pozarządowe


Pensils

Grupy samopomocowe


Book

Grupy nieformalne


NA CO:


Map

Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego


Retina

Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych
 


PROMOCJA PROJEKTÓW

PRZYPOMINAMY !
ZGODNIE Z REGULAMINEM wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”  zaś zakupiony sprzęt  „Sprzęt zakupiony ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Na materiałach powinny również zostać umieszczone: logo Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, logo projektu MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne, logo Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz logo Pomorza Zachodniego. Wszystkie ww. logotypy dostępne są na stronie internetowej www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl  w zakładce dokumenty. 
W zakładce dokumenty zamieściliśmy również wzory dokumentów z logotypami do wykorzystania przy tworzeniu materiałów informacyjnych, edukacyjnych i pormocyjnych.
Czytaj więcej

PRZYPOMINAMY

W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2016 nie przyjmujemy już wniosków do konkursu "Mikrodotacje -Małe inicjatywy Lokalne"
Czytaj więcej

Listy rankingowe

Szanowni Państwo, W zakładce dokumenty znajdują się listy rankingowe wniosków złożonych w ramach tegorocznego naboru. W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2016 nabór wniosków zostaje zamknięty.
Czytaj więcej